Zongoraoktatás hatékony, gyors és célratartó megközelítéssel

Zongoraoktatás egy hatékony módszerrel. A tanórákon való haladás kiszámítható és következetes. A zongoraoktató megközelítése a zongoraoktatás során célratörő.

Zongoraoktatás egy eddig kevésbé ismert megközelítéssel, ahol a tanórákon való haladás a zongoraoktatás módszertanának köszönhetően eredményekkel teli. Ez a zongoraoktatás teljesen kezdő felnőtteknek való. A tanórákon való részvétel zenei előtanulmányok nélkül akár 70 felett is elkezdhető: jelentkezés

Zongoraoktatás tartalomjegyzék

Üdvözlöm, kedves olvasóm. Christian Hodek vagyok, a Christian Hodek - Mercury vállalkozás üzemeltetője (adóazonosító jel: 10 44 87 28 73 (DIČ), cégjegyzékszám: 37 556 631 (IČO)), a különleges zongoraoktatás fantázianevű zeneoktatási szisztéma megalkotója. A zongoraoktató szerepkörét mint a metodika szerzője instruktori mivoltomban töltöm be. A zongoravizsgákat magam felügyelem vagy a vizsgáztatói szintre kvalifikált instruktor végzi. Amennyiben továbbra információkra van szüksége, kérem, használja az alábbi tartalomjegyzéket:

 1. Zongoraoktatás típusok
 2. Hagyományos zongoraoktatás
 3. A hagyományos zongoraoktatás felépítése
 4. A hagyományos zongoraoktatás előnyei
 5. A hagyományos zongoraoktatás hátrányai
 6. A hagyományos zongoraoktatás tanárai
 7. Különleges zongoraoktatás
 8. A különleges zongoraoktatás felépítése
 9. A különleges zongoraoktatás előnyei
 10. A különleges zongoraoktatás hátrányai
 11. A különleges zongoraoktatás tanárai
 12. A zongoraoktatás hagyománya
 13. A zongoraoktatás körüli illúziók
 14. A zongoraoktatás valósága
 15. Hagyomány vagy hatékonyság
 16. Zongoraoktatás mérlegelések
 17. A kétféle zongoraoktatás verdictuma
 18. Egy másféle megoldás
 19. Professzionális zongoraoktatás
 20. A különleges zongoraoktatás lehetőségei
 21. A különleges zongoraoktatás szisztémája
 22. A különleges zongoraoktatás rendszertana
 23. Kevin Trudeau tanítása
 24. Változási hajlandóság
 25. Tanulási hajlandóság
 26. Ki az, akire hallgat?
 27. A mérleg egyenlő oldala
 28. A különleges zongoraoktatás metodikája
 29. Hangtan: a különleges zongoraoktatás 1. tartópillére
 30. Ábratan: az 1. tartópillér 1. főfala
 31. Hangköztan: az 1. tartópillér 2. főfala
 32. Kottatan: az 1. tartópillér 3. főfala
 33. Skálatan: az 1. tartópillér 4. főfala
 34. Daltan: az első négy tartópillér födéme
 35. Ritmustan: a különleges zongoraoktatás 2. tartópillére
 36. Akkordtan: a különleges zongoraoktatás 3. tartópillére
 37. Stílustan: a különleges zongoraoktatás 4. tartópillére
 38. Stilisztika: a különleges zongoraoktatás 5. tartópillére
 39. Improvizáció: a különleges zongoraoktatás 6. tartópillére
 40. Performance: a különleges zongoraoktatás 7. tartópillére
 41. A különleges zongoraoktatás vizsgatana
 42. A különleges zongoraoktatás tanfolyamai
 43. A különleges zongoraoktatás szintbesorolásai
 44. A sikeres zongoravizsga következő lépése
 45. A sikertelen zongoravizsga utáni lépések
 46. Zongoraoktató, a különleges zongoraoktatás instruktora
 47. Zongoraoktatás jelentkezés, beiratkozás a próbaórára

Zongoraoktatás típusok

A képzéseknek se szeri, se száma. Szinte valamennyi zongoraoktatás mögött megfelelő zongoraoktató tevékenykedik és bármelyiket is választja, jól fog járni, mivel megtanul ezt-azt. Szeretném önnek az átláthatóság végett bemutatni a kétféle zongoraoktatás típusát, hogy könnyebben tudjon dönteni. Így még azelőtt át fogja látni a zongoraoktatás szerkezetét, még mielőtt beiratkozna bárhová is.

Alapvetően mindegyik zongoraoktatás mögött azonos metodika áll. Az eltérés a zongoraoktató szerepkörében van csupán. Az általa használt zongorakották milyenségében. Mindegyikük tudása megfelelő lehet bizonyos leckék átadásához. A zongoraoktató dolga annyi csupán, hogy átadja a zongoraleckéket, amelyekből gyakorolni fog a hallgató. Ilyenformán a zongoraoktató mivoltjánál fontosabb a zongoraoktatás metodikája, ezért ennek fényében fogunk tovább haladni.

A metodika nem más, mint a zongoraleckék egyvelege. Az, amikből a zongoraoktatás folyik, amit a zongoraoktató használ a zongoraórák során. Amennyiben ez erőteljes és hatékony, akkor a haladás könnyű és kiszámítható és kétség sem fér hozzá: tudják a tanárok a dolgukat és képesek önt megtanítani ilyen-olyan „dolgokra". Első körben kétféle zongoraoktatás kerül bemutatásra:

 1. hagyományos zongoraoktatás
 2. különleges zongoraoktatás

Hagyományos zongoraoktatás

A hagyományos zongoraoktatás a zeneiskola által használt oktatási metodikát jelenti. Minden hazai zongoraoktatás ezt a tananyagot használja. Bizonyos helyeken a zongoraoktatás zongora magánoktatás, valamint zongora távoktatás formájában is elérhető (a felnőtteknek) zenetanárok pénzkiegészítése céljából. A zeneiskola gyermekeknek való, így csak ekképpen tud tanórákat biztosítani a zenetanár. Ezért oldják meg ekképpen a képzéseket.

A hagyományos zongoraoktatás Kodály és Bartók vonalán halad. A két szerző munkássága által kijelenthetjük, hogy a haladás a hagyományos zongoraoktatás során értékekre épülő. Említésre méltó a pozsonyi születésű zeneszerző és pedagógus Dohnányi, aki sokat tett a zenei képzések terén. Így kijelenthető: a hagyományos zongoraoktatás megfelelő általános tudást biztosít.

A hagyományos zongoraoktatás felépítése

A hagyomános zongoraoktatás során a zongoaórák a kottából való zongorázás köré épülnek, ahol a legnagyobb mesterek hagyatékaiból tanulnak a hallgatók, mint: Chopin, Brahms, Schumann, Schubert, Rachmaninov, Debussy, Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Bach, Haydn, Stravinsky. A zeneszerzők munkásságának köszönhetően kijelenthetjük, hogy a legnagyobb mesterek tudását van módjuk a megismerni a hagyományos zongoraoktatás hallgatóinek.

A hagyomános zongoraoktatás másik fő területe a szolmizáció, amely a relatív meghatározásokban segít. A szolmizálás alkalmazástana sokéves múltra tekint vissza, ezért érdekes lehet azoknak, akik számára a hagyomános zongoraoktatás megfelelő táptalajt jelenthet zongoratanulásuknak.

A hagyományos zongoraoktatás előnyei

A hagyomános zongoraoktatás a gregorián énekek világát, harmónia szerkezetét, a fúga szerkezetét Bach munkásságán keresztül, így az általános zenei tudása terén megfelelő alapokat biztosít.

A hagyományos zongoraoktatás hátrányai

Bár a hagyomános zongoraoktatás mindent megad, amit csak adni képes, mégis szót kell ejtenünk annak hátrányairól is:

A hagyományos zongoraoktatás tanárai

A zenetanároknak rengeteg helyen kell helyt állniuk a legkülönfélébb kihívásoknak eleget téve és bizony olykor előfordul, hogy az így keletkezett elvárások némi feszültséget gerjesztenek bennük, amelyek csak egyre jobban sokasodnak, mígnem stressz formájában a hallgatóikra telepszenek. A kiváltó tényezőket kezelni szinte képtelenség, ezért nem marad más a hagyomános zongoraoktatás tanárai számára, mint ennek tudatában leadni az órákat.

Közrejátszik még a habitusuk is, hiszen nem egy könnyű feladat a munkájuk, amely révén további, az itt nem említett kihívások is beárnyékolják a hallgatóik irányába tett figyelmük fókuszát. Ezért történik meg az a tapasztalás, hogy verbális támadásként hat hallgatóik számára a tanár fenyítése, aki az adott tananyag átvételekor a javítandó területekre összpontosít.

Az állandósult stressz olyan formát ölt, amely rátelepszik a tanórák légkörére, így az ott eltöltött zongoraóra már-már súrolja a kétségek és a depresszió közötti határvonalat, amely sajnos a hallgatók előmenetelét is gátolja. Ez a milliő sok hallgatóban azt az érzetet váltja ki, mely szerint ők érdemtelenek a zene művészetének megismerésére. Ezért inkább abbahagyják a zenetanulást, mintsem a minden igyekezetét latba vető zenetanárt megsértenék. Érthető módon ennek áthidalására nem ad módot a rohanó élet. Így a hagyomános zongoraoktatás légköre frusztrálóvá lesz idővel, mígnem a hallgatók úgy döntenek, hogy másféle megoldások után nem néznek.

Különleges zongoraoktatás

Szeretném önt bevezetni egy másféle megoldási rendszerbe, amely az eddig bemutatott oktatástól merőben eltérő magatartást képvisel, tiszteletben tartva a hagyományban rejlő mélységet, amely emberi mivoltunk gyökereit hordozza. Ilyenformán a direktívák is eltérőek, melynek révén érvényre jutnak a muzikalitásban rejlő érzetek irányába való törekvések, amelyeket a gyakorlatokra helyezett fókusz állandósít. A produktum evégett egy bárki számára érthető, a zene nyelvezetét hűen ábrázolni képes játékforma kerül napvilágra, amely tisztességesen ápolja táptalaját. A különleges zongoraoktatás ezirányú törekvéseinek fényében a haladást gátló korlátok leomlanak, a vélt igazságok körüli tabuk eltűnnek, melynek helyén a haladás következetessége és kiszámíthatósága jelenik meg.

Az eddigiekben tárgyalt hagyományos képzés midennemű tiszteletteljes odaadása mellett a továbbiakban az imént említett, egy másféle alapkövekre épített metodológiával fogunk foglalkozni. Egy olyan megoldással, amely képessé tesz bárkit a benne rejlő zseni kibontakoztatására, a mélyen szunnyadó és eddig kevésbé tapasztalt formák hangokká való formálására, ami egy nyugodt és definiálható szintézist produlál.

A metodika a különleges zongoraoktatás fantázianevet viseli, amely egyrészt a gyakorlatokat előtérbe helyező megoldást, másrészt a XVI. századtól felgyülemlett eszményképet ápolja annak reményében, hogy egy sokszínű és értéket képviselő cselevéssé formlódhasson. A különleges zongoraoktatás összpontosított jelzésértékkel szeretné átadni a zongora művészetét.

A különleges zongoraoktatás megalkotása során a szerző kísérletet tett az „Éj királynőjének" haragja oldására. Így akár egy sípként is tekinthetnénk erre a módszertanra, amelyet most mi magunk fogunk megfújni bízván abban, hogy Tamino és Pamina, a két szerelmes egymásra talál. Az analógiát akár a hangszer és az ön közötti létállapotra is kivetíthetném, melyben a bölcs „Sarastro" megoldást kíván teremteni a kottatanulás szülte esetlegesen megjelenő feszültség oldásának reményében. Élve a helyzet szülte lehetőséggel kérem, tekintse meg Miklósa Erika csodás előadásában az Éj királynője részletét Mozart Varázsfuvola operájából, ha már a mester szereplőit használtam az egyeztetéshez.

Akár preambulumként is tekinthetnénk a felvetéseimre, ámbár ideje mélyebb betekintést tenni a metodológia szerkezetébe, ugyanis nem kis kihívásba vágja a fejszéjét. A zene művészetének megismerését akár Tolsztoj szavaival is illethetném:

„Az ábrándnak van egy oldala, amely több a valóságnál. A valóságnak van egy olyan oldala, amely több az ábrándnál. A teljes boldogság az lenne, ha az ember egyesíteni tudná e kettőt."

Az ábránd a zenetanulás során sokak számára megjelenik, ámbár sokaknál ez mételyként terjed. Ezt elkerülendő kísérletet teszünk az ebbéli gátló formák feloldására, amelyekben nagy segítségünkre lesz a különleges zongoraoktatás rendszertana. Így ábránd helyett a valóságot teremtjük meg, amely által a mindennapjai során élvezetes és állandósult vonzást fognak eredményezni tanulmányai során.

A különleges zongoraoktatás felépítése

A legkevésbé sem szeretnék dominanciát feltételezni a hagyományos és a különleges zongoraoktatás metodikáka között. Mindezek mellett kifejtem önnek azt a megoldási rendszert, amivel könnyen és célirányosan tud haladni. Akár kognitív tudományként is tekinthetjük a különleges zongoraoktatás metodológiát és nem állnánk messze az igazságtól. Lévén, a zene megismerése tartogat némi meglepetést, amelyet szép sorjában feloldunk, mintha csak egy Hellinger terápián volnánk.

Elsőként tekintsük meg a különleges zongoraoktatás felépítését, amely háromlépcsős. Elsőként a tett irányába való igyekezetet határozza meg, amelyeket akár axiómáknak is tekinthetünk. A metodikában ezt a Rendszertan szemlélteti. Ezt követi a Módszertan, amley a tulajdonképpeni leckesorozatokat állítja logikai sorrendbe az adott tanegység kivetülése tekintetében. Harmadrészt a Vizsgatan zárja a tanulmányokat, amelyek lépcsőzetesen építik fel önben a haladása visszajelzéseit a zongoravizsgák sikere függvényében.

A különleges zongoraoktatás előnyei

A különleges zongoraoktatás egy szisztéma, amely az említett három egységből áll és ezek együttese teszik egésszé tanulmányait annak reményében, hogy a haladása kiszámítható legyen. Ebből kifolyólag a minimumra csökken a kétely, amely bárminemű törekvését gátol(hat)ná. Ezt váltom fel önben a siker édes ízének megtapasztalásával egy kszámítható zongoragyakorlás mentén.

A különleges zongoraoktatás előnyeként a következetességet említhetném, amely a különleges zongoraoktatás metodikáját illeti, háttérbe szorítván a magam kilétét, révén a zongoraoktató háttérbe szorul a metodikával szemben. Ámbár sorakoztassunk fel pár példát az átláthatóság kedvéért:

A különleges zongoraoktatás hátrányai

Nem mehetünk el szó nélkül a különleges zongoraoktatás esetleges kihívásai mellett, elkerülvén a negatív minősítést, amely a kevésbé részletes információk hiányában akár a hátrányok mezejére is terelhetné a téma iránti érdeklődőket. Ez végett csoportosítsuk az efféle kihívásokat.

A különleges zongoraoktatás tanárai

A helyenként előforduló kihívások okozta streszt a zongoratanár kapcsán már említettük és az is kiderült, hogy a tanárok vállát nyomó terhek levételére nincsenek megoldások vagy az általuk tett törekvéseik kevésbé foganatosíthatóak.

Ezeket figyelembe véve alapítóként a legmagasabb szintű prioritásként tekintettem a megfelelő légkör elérésére és megtartására a zongoraoktatás során. A metodika iránti érdeklődők túljelentkezései végett zongoratanárok után néztem, ámbár minden igyekezetem ellenére sem sikerült az elvárásoknak eleget tevő zenetanárt találnom. Ezért idővel feladtam a keresést. Így, a különleges zongoraoktatás tanárai nem tanárok: nem végeztek tanárképző főiskolát, ugyanis mindegyikük a reál világból való ember. Egy teljesen más területen szereztek diplomát (informatika, fizika, kémia, matematika), mégis a legmegfelelőbbek az instruktori poszt betöltésére.

Magyarországon az instruktori-, valamint a zongoravizsgákat felügyelő vizsgáztatói szerepkört magam töltöm be (Christian Hodek) és ez a 2021-ev tanévben is így marad. Szerencsések azok, akik hozzám kerülnek, mivel magam ismerem a legjobban a metodikát, szerzői mivoltomból kifolyólag. Ámbár a többi instruktor is hasonló kvalifikációkkal rendelkezik az ezen zongoraoktatás külföldi elérhetőségeiben.

A zongoraoktatás hagyománya

Az eddig felsorakoztatott tények mentén bemutattam önnek a hagyományos zongoraoktatás és a különleges zongoraoktatás előnyeit és hátrányait, ellenben a kettő közötti egybevetés nem történt meg, így nézzük meg a zongoraoktatás hagyományát.

A hagyományos zongoraoktatás esetében tisztában kell lennünk mindkét térfelével, hogy pontos képet kapjunk arról, hogy melyik irányba érdemes elindulnia.

A hagyományos zongoraoktatás szülte korlátokkal minden hallgatónak napi szinten szembe fog nézni, amely nem kis kihívást fog jelenteni, amennyiben előtérbe kerül a kotta és a kétkezes zongorázás, amelyeket sajnos a különféle klasszikus zeneművek memorizálása vagy a szolmizációs szótagok ismételgetése és a relativizálás nem sokat segít. És a megkötések szülte fogyaték nap mint nap lesújt egy újabb zenemű megismerése során, amikoris a kottából való játék kerül elő.

Említésre méltó azonban a hagyományos zongoraoktatás törekvése a hagyományok ártó szándékű megkötéseinek az eltörlésére, ellenben a zenetanári állás szülte megkötés gátat vet és ezért nem oldható meg egyik részterület sem a hagyományos zongoraoktatás metodológiával. A hagyománynak ára van, amely árat a hallgatókkal fizettetnek meg. Ezzel sajnos tisztában kell lennie önnek is, még mielőtt elköteleződne bármely zongoraoktatás mellett.

A különleges zongoraoktatás egy teljesen eltérő, a hagyományokat bár tiszteletben tartó, ellenben a fejlődést minden eszközzel elősegítő metodika, amely korlátok helyett a kulcsot adja a korlátokat teremtő zárakhoz. Ezért sokan választják a különleges zongoraoktatás módszerét, mivel azzal könnyűszerrel teljesíthetik a céljaikat, hiszen a megkötések helyett célorientált képzést ismerhetnek meg a különleges zongoraoktatás során.

Fontos megmelítünk továbbá, hogy a hagyományok tiszteletben tartása addig cél csupán, amíg nem okoz gátat a hallgatókban. Máskülönben az egész érvényét veszti és ezért a különleges zongoraoktatás a szabadság elkötelezett híveként sikert sikerre halmoz a szorgos és kitartó, a reál világból jövő egyénekkel.

A zongoraoktatás körüli illúziók

Több érdeklődő szegezte nekem a kérdést a hagyományos zongoraoktatás kapcsán, amely szerint a szolfézs és Bartók elengedhetetlen a zongoraoktatás során, hiszen ezek olyan alapokat biztosítanak, amelyeket kihagyni tán vétség is volna.

A legkevésbé sem szeretnék elhatárolódni egyik térféltől sem, hiszen úgy Bartók mint Kodály műveinek memorizálásának megvan a maga helye és ideje, már amennyiben a hallgató rendelkezik azzal a tudással, amelyekkel a két említett szerző hagyatékaiból képes szemezgetni. A helyzet azonban más. Akkor kap nagy hangsúlyt mindez, amikor a hagyományos zongoraoktatás hallgatói szembetalálkoznak a kotta olvasásának a gyötrelmeivel, amelyekkel leszámolni sajnos nincs mód a hagyományos zongoraoktatás mentén.

A különleges zongoraoktatás hallgatói számára a kotta a mindennapjaik részét képezik. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektetünk a zongorakottából való zongorázásra, így könnyűszerrel veszik a kottában lévő kihívásokat. Ez olyannyira így van, hogy a lapról játék terén is remekelnek, mely a kottatan leckesorozatinak köszönhetően.

A zongoraoktatás valósága

Szembe menni a konzervatív értékekkel, amelyek ambíciózus eszményeket képviselnek nem kis kihívást jelent a mély gyökerekben még hinni képes egyén számára. És ezen gyökerektől eltérni veszélyesnek ítélendő meg sokakban, ámbár az ítélet elhamarkodott:

„Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek." – János 7,24

A valóságot meglátni már pediglen a gondolkodó ember sajátja, aki képes túllátni az ígéreten, a vélt és valótlan kijelentéseken és sorrendbe tudja állítani azokat a tényezőket, amelyekkel nap mint szembesül. Képes ezeket felszámolni és tudatos döntést hozni annak reményében, hogy az előmenetel kiszámítható legyen, tetteit siker övezze, igyekezetét pedig további sorozatos sikerek tegyék egésszé. Emelett képes független döntést hozni és eltekint úgy a hagyománytól mint az újszerű megoldásoktól és csak arra fókuszál, ami a céljához szükséges. A tudatos ember gondolkodik és akképpen cselekszik.

Hagyomány vagy hatékonyság

Mennyit ér a hagyomány, ha az korlátol úgy, hogy egy másféle megoldással elérhetőek volnának a célok? Mennyit ér az idő, amelyet a hagyományok szülte korlátok görgetnek céljaink elé ahelyett, hogy az azonnali, a célhoz elengedhetetlen eszközöket hasznosíthatnánk, ha már egyszer léteznek?

„Az erő nem testi képességből fakad. Forrása a rendíthetetlen akarat." – Gandhi

Zongoraoktatás mérlegelések

A különleges zongoraoktatás alapítójaként szuverenitásra törekszem és ebbéli szándékomat mi sem mutatja jobban, mintsem az, hogy a szabad akaratot tiszteletben tartva megkötések és a különleges zongoraoktatás irányába való hajlítás helyett inkább a mérlegelések irányába szeretném terelni, amelyek által egy független meglátást tudok biztosítani önnek.

Csodás dolog a hagyományok ápolása akár a mindennapi életünk során és keresve sem találnánk az áhítathoz hasonlót, mint Bach Máté-passió oratorikus passióját. Mindezek mellett tisztában vagyunk a mű összetettségével is és megfelelő tanulmányok nélkül nem vetemednénk a mű partitúrájának az értelmezésébe. Hiszen képesek vagyunk mérlegelni, amely egyértelműen mutatja, hogy úgy a kotta, mint a hangszerek értelmezése kapcsán van még tanulni valónk.

A kétféle zongoraoktatás verdictuma

Elengedhetetlennek tartotm feltárni a lényeget és ezt követően meghozni a verdictumot. A tények tekintetében ez egyszerű feladat. A kezdeti aggályok feloldását követően könnyű szembenézni a valósággal, melyek a későbbi zongoraoktatás során nagy segítségére válnak. Így nem csak demográfiai adatok alapján tud döntést hozni, amikor oktatást keres, hanem a tények tekintetében úgyszintén.

Egy másféle megoldás

A hagyományos zongoraoktatás remek, ellenben köztudott a leckék hiánya és a tanítás mibenléte. A különleges zongoraoktatás nem tanító-, hanem gyakoroltató jellegű. Nézzünk erre egy konkrét példát.

A példa kedvéért Chopin Eb Dúr keringőjét tekintsük át. A zenemű gyors, három bés előjegyzéssel. Többféle momentum fordul elő a zeneműben, bár már a kezdetkor látható, hogy megfelelő milyenségű kottaolvasási készég nélkül a mű elsajátítása lehetetlen és amennyiben mindezt a hagyományos zongoraoktatás leckéivel kívánja megtenni, akkor zsákutcába kerül. Ezen Bartók és szolfézs sajnos nem sokat segít. Ide alapozó leckék kellenek és köredzések, amelyekkel a kotta már azelőtt elsajátításra kerül, még mielőtt Chopin-re kerülne sor.

Maradjunk a példánál és nézzük, hogy a különleges zongoraoktatás hallgatói miképpen sajátítanák el a zeneművet. A rövid válaszom az, hogy kezdőként képtelenek volnának a zenemű elsajátítására, így ebbe nem is vágnának bele azon egyszerű ok folytán, mivel tisztában volnának azzal, hogy a kottatanulás az elsődleges és csak ezt követhetik a zeneművek memorizálása.

Professzionális zongoraoktatás

Haladjunk tovább a zenemű elsajátítása mentén és ekképpen folytassuk a levezetést, de kissé másképpen. Olyan módon, amivel nem csak egy zenemű sajátítható el, hanem bármennyi, amennyiben az ehhez szükséges háttértudás megfelelő, ugyanis ez a kulcsszó.

A zeneművek memorizálása révén eljutni a megoldásik meddő terület, amely sokkal inkább ártó, mintsem segítő szándékú az alapok letételekor. A kottában lévő hangjegyek alá írt megnevezések a zeneművek begyakorlása során egy megtévelyedett gondolkodási forma eredménye, amely garantáltan a süllyesztőbe viszi követőit, ezért roppant fontos ennek elkerülése és ehelyett alapokra szert tenni.

Az alapok letétele a kottát megelőző gyakorlatokkal kezdődik, amelyek révén a hallgatók megismerik a kotta további fontos részeit a ritmika és a beosztás hálójában és már ekképpen fognak a kottatanuláshoz. Ugyanis ez a legkézenfekvőbb azoknak, akik hatékony alapokat szeretnének egy olyan professzionális zongoraoktatás szülte megoldással, amellyel a haladás célirányos.

A különleges zongoraoktatás lehetőségei

A különleges zongoraoktatás nyújtotta lehetőségek száma szinte korlátlan, ugyanis modul jellegű az építkezését tekintve, tehát könnyű a vele való haladás. Amennyiben ön teljesen kezdőként kezdi el a zongorát, azaz zenei előtanulmányok nélkül, akkor így fest a dolog: egy szerkezet mentén haladva lépcsőzetesen felépítjük az alapokat, amelyekre további sorozatok építhetők.

A különleges zongoraoktatás szisztémája

Bármibe is vágunk bele, az egy pontos cél tervezetének tettjeiben foganatosodik, mivel tudjuk, hogy cél nélkül bármibe fogni felesleges. Amennyiben nincs célja a zongorával, akkor elsőként ezt érdemes meghatároznia. Érdemes a kezdetekben a konvenciókat mellőznie, ellenben racionálisan közelíteni a témához.

A különleges zongoraoktatás arra való, hogy egységként lássa át a teendőket. A különleges zongoraoktatás szisztéma három részből tevődik össze és mindhárom megléte létkérdés a tekintetben, ami a masszív alapokat illeti. A szisztéma részei

 1. rendszertan
 2. módszertan
 3. vizsgatan

Mellőzve a teátrális megközelítéseket maradjunk a realitás talaján, ugyanis ez szükséges a megértéshez. Vegyük át sorjában mindhárom területet, így könnyen érthetővé válik, hogy miért került be mindhárom terület a különleges zongoraoktatás szisztémába.

A különleges zongoraoktatás rendszertana

A különleges zongoraoktatás szisztéma első területe. A rendszertan határozza meg azokat a lépéseket, amelyek a tulajdonképpeni zongoraleckék felépítését előzik meg.

Kevin Trudeau tanítása

Kevin Trudeau CD sorozata egy átfogó képet biztosít több téren, amely sokunknak értéket képviselő. Az általa átvett tanítás része a különleges zongoraoktatás rendszertana, melyek szerkezetét alább találja.

Változási hajlandóság

Trudeau négy területre fókuszál, melyek közül az első a változási hajlandóság, amit egytől tizes skálán részletez, ahol az egyes szám a legalacsonyabb, a tizes érték pedig a legmagasabb szintet mutatja. Amennyiben a különleges zongoraoktatás szisztéma iránt érdeklődő az egytől tizes skálán egyes szinten van, akkor a változási hajlandósága alacsony. Amennyiben képes ezt az értéket megemelni, akkor mér képes befogadni az új információkat. Amennyiben ez az érték egyes számot képvisel, akkor dolgozni kell ezen az értéken.

Tanulási hajlandóság

Amennyiben az egytől tizes skálán lévő érdeklődő tizes értéket kap, akkor léphet tovább, ugyanis innentől fogva már képes változni. Ekkor kezdhetünk el foglalkozni a tanulási hajlandóságon, amely szintén szintekkel került meghatározásra Trudeau munkásságában és ekképpen ugyanazon felmérésen alapszik. Ámbár figyelni érdemes az értékek helyes kalibrálására, mivel ezek határozzák meg az illető taníthatósági index mértékét. Amennyiben már képes befogadni az új információkat, akkor kezdhető el a tanítása.

Ki az, akire hallgat?

Különösen fontos területre fókuszál Trudeau, amikor a kapkodás szülte kihívások blokkjaira fókuszál és akképpen kínál megoldást, amelyet egy kérdésben foglal össze:

„Ki az, akire hallgat?"

Az innen-onnan összeszedett információk beszerzésére adott téma kapcsán azért van igényünk, mivel nem értünk el minden információt egy helyen. Elelnben számolni kell az így létrejövő ellenálás szülte eliminálással. Ezt elkerülendő a különleges zongoraoktatás mindent tartalmaz, amely a teljesen kezdőt akár a professzionális zongora előadói szintik elvezeti.

A mérleg egyenlő oldala

Trudeau soron következő meglátása abban gyökeredzik, hogy a munka mértéke egyenlő arányban álljon az elvárásokkal. Egy példával élve: a heti egyszeri egy órás zongoraoktatás olyan, mint egy, a szakmájában sikereket elváró személy, aki napi két óra munkával kiemelkedő eredményeket vár el. Illúzió ez csupán, amely délibábot közelebbről látva válik valóssá annak valótlansága. A heti egyszeri két órás zongoraoktatás nem heti munkaként tekintendő, hanem a hét egy napjából két órának.

„A mai nap csak egy az elkövetkező számtalan nap közül. De hogy mi történik a jövő számtalan napjain, az talán épp a mai naptól függ.
– Hemingway –

A különleges zongoraoktatás metodikája

És tisztelt olvasóm, a bevezetőt követően érkeztünk el mondandóm magjához, amely a logikai rendet mérnöki pontossággal lekövető rendet jelenti, amely összhangot teremt a játék és a játékos között. Ezt talán Tolle fejezi a legtalálóbban:

„Az élet a táncos, és te vagy a tánc."

A metodika kiterjeszti a teendőket, amelyek magas kihívások elé állítják hallgatókat, a monotonitástűrés és kitartás terén. Ezen jegyek meglétét feltételezve indítja sorozatait. Mindkettő erény fejleszthető és ezen tulajdonságok állandó szinten tartása a már kifejlett egyén esetében nem kérdéses, csupán egy olyan tett, amely elvárásként irányt mutató az olyan vállalkozó kedvű ember számára, aki a professzionális képzési rendszerben helyesen értelmezni képes a hatékonyság fogalmát. Ugyanis a titok az ismétlésekben rejlik, amit a közismet mozisztár Bruce Lee mondása képvisel:

„Nem attól az embertől félek, aki tízezer féle rúgást gyakorolt egyszer, hanem attól, aki egy rúgást gyakorolt tízezerszer."
Hangtan: a különleges zongoraoktatás 1. tartópillére

A különleges zongoraoktatás legnagyobb területe, ilyenformán minden szükségest tartalmaz. A többi metodikai elem ezekre épül, így a Hangtan leckesorozatainak begyakorlása mindennél fontossabb. Úgy érdemes a zongorát megközelíteni, mintha csak egy házat szeretne építeni, amely alapból, tartópillérekből és főfalakból áll. Tekintsük át az első tartópillért (Hangtan), annak főfalait és födémét.

Ábratan: az 1. tartópillér 1. főfala

Mindennemű tananyag a különleges zongoraoktatás metodikában angol nyelvű és az Ábratan résszel indul, amit akár az első főfalnak is nevezhetnénk.

Sokak számára az ábrákkal való zongoratanulás kissé együgyűnek hat annak egyszerűsége révén, ellenben senki sem tévesszen meg az egyszerűsége mögött megbúvó hatékonyság, amely képes a teljesen kezdőt bevezetni a hangismeret, a ritmika és az akkordok világába és hasonlóan a haladókat is kihívások elé állítani.

Hangköztan: az 1. tartópillér 2. főfala

A különleges zongoraoktatás alkalmazástana fókuszál a leckesorozatok elsajátítására, amely törekvés az Ábratan sorozatainál is megegyező magatartást mutat, ugyanis a Hangköztan kiemelt szerepkört tölt be a zongoratanulás során úgy kezdőknek mint haladóknak az alábbi intervallumok terén:

Ábraalapú hangközgyakorlat 01

Ábraalapú hangközgyakorlat 02

Ábraalapú hangközgyakorlat 03
Kottatan: az 1. tartópillér 3. főfala

A scriptum ismerete a legfontosabb, hiszen az írás hordozza a közlendőt, melynek áttekintése olvasási jártasságot előfeltételez. A zenei kotta egységként tekintedő, melynek az egyik sorát képezi a zongora kottája a partitúrában.

„A művészet célja nem a dolgok külsejének, hanem belső jelentésüknek az ábrázolása."
– Arisztotelész –

Az ókori filozófus meglátását követve a kottát akár olyan anagrammaként is tekinthetjük, amely összetetségét tekintve felér a kalligráfiával. Elsajátítása konzisztens és ahogy a barokk nagymester mondta, a mi korunk kottája egyszerű és a legérthetőbb.

A temperált zongora Das wohltemperierte Klavier erre már bizonyítékul szolgált, melynek elsajátítása visszatekint a kotta alapos elsajátításához, amely jellegét tekintve konstans.

A zenei kotta megismerését Bach munkásságával érdemes kezdeni, bár érdemes a reneszánsz világában is elmélyedni és még az ezt megelőző korokat úgyszint. A kor szellemiségét is érdemes újraismételni. Gondolok itt Caravaggio, Rembrandt, Rubens és Velázquez mesterek hagyatékaira, amelyek egytől egyik megalapozták a modern festészetet. A kor megismerésében sokat segít Shakespeare alapművét eredetiben:

„From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel:
Thou that art now the world's fresh ornament,
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak'st waste in niggarding:
Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world's due, by the grave and thee."

– Sonnet one, William Shakespeare (1564-1616) –

Bach munkásságát érdemes mélyebben megismerni. A kezdetekben a rövid kantátái által, mint Wie schön leuchtet der Morgenstern, melyet érdemes korhű hangolás mellett az eredeti nyelven szövegkönyvvel értelmezni:

„Wie schön leuchtet der Morgenstern
Voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,
Die süße Wurzel Jesse!
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,
Mein König und mein Bräutigam,
Hast mir mein Herz besessen,
Lieblich,
Freundlich,
Schön und herrlich, groß und ehrlich, reich von Gaben,
hoch und sehr prächtig erhaben."

– Wie schön leuchtet der Morgenstern, Johann Sebastian Bach –

Bach mesternél maradva érdemes időt szánni a kantáták, mosetták, passiók (Máté és János), prelúdiumok (és fúgák) invenciók, szvitek, hegedű-, orgona-, csemballó- és cselló mesterműveinek a megismerésére. Álljon itt példaként Perlman plasztikus játéka:

Bach hangképzése, az ujjaktól elvárt technikai jártassága, a legato végetti elvárások már korának több neves előadóját is meggyalázták és műveit lejátszhatatlannak ítélték (és vetették) meg, pedig a mester elgondolásának nyitja pont a gondolatai szövődményeiben rejlik. Csupán tisztában kell lenni a Bach iránt hevesen érdeklődőknek azzal, hogy a virtuóz technikai jártasság a XVII. században nem szerepelt az elvárások listáján, pusztán a mindennapi létállapot visszatükrözőjeként volt jelen. A rendszeres ujjgyakorlatok és zeneszerzői mivoltjából megszülető variációk sokadalma akképpen formálta gondolkodását, hogy kialakult benne az a sokszínűség és a vezetett dinamika, amely eltért a forte és a piano jelölésében.

Bach munkásságában elmélyedni már-már a minimális jóízlés határát súrolja, s mint a zene tudományával aktívan foglalatoskodó gondolkodó kitartok azon állításom mellett, hogy amennyiben a mester iránt bárki is kívánalommal élne, annak mesterének kell lennie a hangszerének, valamint már gyermekkorban a többfázisos gondolkodás szakavatott mesterévé kellett vállnia. Úgy is mondhatnánk, ha éppen egy modern példázattal szeretnénk élni, hogy Bach témavezetéséhez, a barokk világ megértéséhez olyan gondolkodás kell, mint amivel a nyomozók bírnak, mely képesség a rutin által lesz megérzéssé.

Bach játékát megelőzően a szerző gondolkodását kell megérteni, amit csupán a művei memorizálásával elsajátítani lehetetlen. Több abbéli kísérlet is igazolja, hogy az egyfázisos gondolkodási forma, amely a később eljövő, a klasszicista szerzők mivoltja lett a kor elvárásainak megfelelően, a zenei ízlésvilág gyarlósításával már feloldotta a barokk világára jellemző vonalakat, így annak térhódítása Mozart, majd később Beethoven zenei formáiban már csak hellyel-közzel jön elő. Mindamallett Mozart mestere volt a többszólam vezetésnek, elég csak megfigyelni a Kyrie partitúráját, a Requiem második tételében.

Sokak szemében Bach zenéje csodás és nem csak a kívánalom szintjén jelenik meg az igény a Das wohltemperierte Klavier fúgáinak játéka irányába, hanem a tettek mezejére is lépnek. A pedagógusok ellenben tán csak véletlenségből tették a mulasztást, a tekintetben, hogy nyomatékosítják a stílust, de legfőképpen a mester művei iránti érdeklődőket arról, hogy Bach zeneműveinek játéka a zeneművészek olyan territóriuma, amibe beléptetést az aktívan gyakorló hobbisták még szebb napjaikban sem fognak nyerni. Bár mindezek ellenére teret hódít Bach zenéje, de megértése a játékostól zeneszerzői mivoltot és abszolút hallást követel meg. Talán ekképpen jellemezhető a realitás és az abszurd csökönyösség, amely a mester műveinek lejátszhatóságot illeti.

A különleges zongoraoktatás metodika legrészletesebb térsége a Kottatan és ez okkal van így, hiszen a zongorajáték kottából folyik, ezért a kottát megismerni aalpvetőség. Így a kottatanulást segítő leckesorozatok videókottái minden zongoraleckét tartalmaznak, amelyek az alapozáshoz elengedhetetlenek, mégpediglen az alábbiak szerint:

A listából látható, hogy a kotta alapjait biztosítani tudó leckesorozatok megadják a kívánt alapokat. Ezekre épülnek a papíralapú tanfüzetek, kombók és enciklopédiák szintekre bontott több ezer oldalon lévő sorozatai, hogy a kotta tényleges készséggé fejlődhessen. Alább bemutatom önnek a videókotta egységeiből az összes oktávot egész hangjegyes lebontással, hangjegynevekkel, 40 bpm sebességgel. Minden itt bemutatott ábrához videókotta is tartozik:

Első oktáv egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel

Második oktáv egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel

Harmadik oktáv F kulcs egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel

Harmadik oktáv G kulcs egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel

Negyedik oktáv F kulcs egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel

Negyedik oktáv G kulcs egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel

Ötödik oktáv egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel

Hatodik oktáv egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel

Hetedik oktáv egész hangjegyértékekkel és hangjegynevekkel
Skálatan: az 1. tartópillér 4. főfala

Ha csak a bécsi klasszikusokat is nézzük (amelyekhez számtalan életrajzi könyv és ennél is több tanulmány áll a rendelkezésre), akkor gyorsan kiderül: zsenialitásuk ellenére gyakoroltak és amely gyakorlatok az ujjgyakorlatok, a zenei kapcsolatok és a zeneszerzés köré voltak csoportosíthatók. Tanulmányaik az akori beszámolók, valamint a levelezéseik alapján ismert (már amennyiben ezek pontosak és az ebből levont következtetéseink ténytállóak, bármely moralizilás nélkül).

Ha csak Bach barokkját is nézzük, ő maga beleszületett a zenébe (ez még akkor is igaz, ha kizárólag apja volt zenész (Ohrdruf, Lüneburg és Arnstadt-ban lévő utazásait vesszük alapul), valamint fontos szerepet kapott esetében az improvizáció, amelyről bár később lesz szó bővebben, ellenben nem mehetünk el egy fontos tény mellett, amit előnyös ismernünk: a klasszikus zenészek mindegyike remek improvizatőr volt. Emelett gyakoroltak is: skáláztak, ujjgyakorlatokat végeztek és a variációk sokaságában is otthonosan mozogtak. Így a kotta- és a skálák gyakorlása egyikük számára sem volt kérdéses és ez a mai napig is így van, hiszen a mai zeneszerzők Bach hagyatékából táplálkozik. Nézzük a mai ismertebb zongoristákat, mint Astanova, aki mögött hallható a rendszeres és napi sok órás skálázás, hogy a többi technikai gyakorlatot ne is említsük.

Ténytálló a téma iránt érdeklődők számára Horowitz habitusa. Ezzel szemben Rubinstein kiszámítható volt. A harmadik művész , aki újraértelmezte a pontosság fogalmát és ehhez elégséges Richter egyik előadását megtekinteni.

A Skálatan a Dúr-, a Moll-, a blues- és az improvizációs skálákat tartalmazza. A felsorolásokban lévő skálák leckéi videókottákban és PDF alapú zongorakottákban érhetőek el, amelyek a kottát már olvasni képes hallgatók számára biztosítják a megfelelő alapokat az ujjgyakorlatok terén, ugyanis a skálák elengedhetetlenek a zongora iránt komolyan érdeklődők számára:

 1. Dúr skálák
  1. oktáv
  2. terc
  3. szext
  4. decima
 2. Moll skálák
  1. természetes Moll skálák
   1. oktáv
   2. terc
   3. szext
   4. decima
  2. melodikus Moll skálák
   1. oktáv
   2. terc
   3. szext
   4. decima
  3. harmonikus Moll skálák
   1. oktáv
   2. terc
   3. szext
   4. decima
 3. Blues skálák
 4. Improvizációs skálák

A Dúr skálák oktáv felépítésben az elsők, amelyekkel a különleges zongoraoktatás hallgatói kezdenek. Elsőként annak elméletét ismerik meg, majd az elméletet vezetik be az elméletet gyakoroltató munkafüzetekbe és végül jön a tulajdonképpeni zongorajáték. Az alábbi listában ábrák formájában ismerje meg a Dúr skála oktáv kottáit, amelyekhez videókották tatoznak, ellenben az egyszerűség kedvéért csupán a videókotta képi kottáját ismeri most meg:

A Dúr skála oktáv

Ab Dúr skála oktáv

B Dúr skála oktáv

Bb Dúr skála oktáv

C Dúr skála oktáv

C# Dúr skála oktáv

D Dúr skála oktáv

E Dúr skála oktáv

Eb Dúr skála oktáv

F Dúr skála oktáv

F# Dúr skála oktáv

G Dúr skála oktáv

Daltan: az első négy tartópillér födéme

Kétféle típusba sorolható a daljáték. Az egyik csoportot a dal-, a másikat zenemű fogalmával illethetnénk. Előbbi a könnyűzene-, a jazz- és az ezek köré csoportosítható vagy ezekkel szintézisben lévő zenei hangzásvilág, utóbbi a klaszikus zeneművekre értendő. A zeneművek begyakorlásával válik lejátszhatóvá a zenemű, amelynek alapfeltételei közé a kottaolvasási képesség, a skálák ismerete és a pontos ritmika tartozik. A könnyűzene terén a dalok más téregységekre bonthatók és érdemes ezek megértésére időt szánnunk.

Kétféleképpen gyakorolhatók be a zeneművek: az egyik típust hagyományos zongoraoktatás, a másikat az ettől 100%-ban eltérő és hasonlóságokat még csak nyomokban sem felfedezhető különleges zongoraoktatás mutatja. Nézzük mindkettőt és hozzunk egy következtetést.

A hagyományos zongoraoktatás daltanulása: abból a kottából történik, amelybe a zeneszerző írta a zeneművet. Ez a kotta arra való csupán, hogy a szerző rögzítse a dallamokat. Ez tehát egy bemutató kotta, ami gyakorlásra alkalmatlan, mivel:

A különleges zongoraoktatás daltanulása: eleve a gyakorlásra lett létrehozva és nem tanításra, ezért mindenben eltér a hagyományos zongoraoktatás daltanításától.

A zongoragyakorláshoz zongoraleckék kellenek, amelyeket valamiféleképpen el kell jutattnia önhöz a zongoraoktatónak és ez képtféleképpen történhet: megvásárolható papír formában és/vagy USB kulcson lévő leckékkel avagy felhőtárolón keresztüli megosztással. Mindkettő jó, ellenben a vezetett képzéshez a felhőn keresztüli megosztásokkal úgy a hallgató mint a zongoraoktató jobban tud összhangot teremteni.

Ezért a különleges zongoraoktatás a felhőalapú megosztásokat alkalmazza, így a leckék abszolválása következetes. A tananyagokat a hallgatók a Google Drive fiókjukban érik el. Az oktatóanyagok könnyedén kezelhetők: az ábrák megjeleníthetők, a videóanyagok lejátszhatók a lementés körülményessége nélkül.

A különleges zongoraoktatás daltanulása eleve gyakorlásra jött létre, mégpediglen rendszerbe foglalt módon, amely lépésről-lépésre vezeti be a hallgatókat a daltanulás rendszerébe azt követően, hogy a hallgató alapjai rendben vannak. Nézzük a daltanulás lépéseit a gyakorlatban, mégpediglen a számítógépére lementhető PDF leckék formájában. Ezekből látható, hogy minden egyes rész külön érhető el, úgy a szólamok sebességnövelése terén, mint a transzponálás szülte kihívásokatra adott megeoldásokkal. A gyorsaság végett egy sebességel adom át önnek a letöltéseket:

Mint látható, minden egység külön kerül kezelésre, így a vakfoltok mértéke 0%. Most már ön is látja, hogy miért: megszüntettük a lehetőségeket a vakfoltok létrejöttére. És ha nincs mód a vakfoltok létrejöttére, akkor miképpen is jöhetnének létre? Ezért nevezhető ez a zongoraoktatás hatékonynak. Ehhez olyan hallgatók kellenek, akik szorgosak, kitartóak és magas monotonitástűréssel bírnak. A szisztéma ezt követeli meg, ámbár osztályrészévé válik a hallgatóknak az igaz tudás.

Ritmustan: a különleges zongoraoktatás 2. tartópillére

A zene nem más, mint ritmus, amely örökösen szól. A zene lüktetését a ritmus határozza meg és ebbe lép be a többi zenész (és nem fordítva). A ritmus ékesszólói lehetnek akár a klasszikusok bármelyike vagy éppen a jazz világából jövők legnagyobbika. Mindegyik közös ismérve a ritmusba való belépés, amely örökösen szól.

Sajnos előfordul bizonyos képzési rendszereknél, hogy ezt fordítva tanítják, azaz a hangokra építenek ritmust. Tudjuk azonban, hogy ez nem lehetséges, ugyanis az első, amely megjelenik a kottában az a ritmikai jelzés, amely általában négy negyedes szokott lenni.

Ezt követően jönnek a hangjegyek, ami azt jelenti, hogy minden hangszeres a partitúrában a ritmusba lép be. Így alakul ki a zene, melynek mélységében a ritmus áll. Ilyenformán a ritmikai jártasság ugyanannyira fontos, mint a kotta. A zene elméletét a kotta, gyakorlatát a ritmus képezi, ezért a Ritmustan a különleges zongoraoktatás metodológiában központi helyet kap.

Megkerülni a ritmikát lehetetlen. Az archaikus jazz is erre építkezik és ebbe szál be mindenki. Nézzük meg mindkettőt, hogy átláthatóbb legyen a siker és a kudarc felett döntő tény. A példa kedvéért a Jingle bells című karácsonyi dalt fogjuk megtekinteni, ugyanis a dal hordozza a ritmikát, amely a mű előadásához készség szintjén elengedhetetlen, ezért a legjobb, ami a példa kedvéért felhozható. A megértést segítő szándék vezérletével hang és PDF segédletekkel érdemes alátámasztani az itt bemutatott elméletet, amelyet letöltve ön is elemezhet.

A Jingle bells egy gyors karácsonyi dal. Több előadó is példázta már a mű mögött megbívó boldogság érzetét, így vessünk rá egy példát a ritmika szerkezetén belül. Elsőként töltse le a Jingle bells főszólam kottáját: Jingle bells főszólam 120 bpm PDF kotta, nyissa meg a PDF fájlt és olvasson tovább, mert jön a műelemzés.

Látható, hogy a cím s-120 csupán a Jingle bells helyett, melynek oka egyszerű. A különleges zongoraoktatás saját gyártású partitúrákkal dolgozik kizárólag, melynek előnye a szabadság és az ezzel járó modifikációk, ugyanis ezutóbbi a képzés során magas prioritással bír. Az s-120 a ritmikát jelzi és a konklúzió: többféle sebességgel kerül átadásra a gyakorlat. Az ismétlésszám, amely ötvenszeri ismétlésre utal.

Látható, hogy a kotta és az akkordváz is nagy méretű. A kottakép tiszta, így a zongoratanulás gyerekjáték Jingle bells főszólam 120 bpm PDF kotta és MP3 audió (csomagolt fájl) lementése 25,7MB.

Hallgassa meg a felvételt. Rögvest hallhatóvá lesz a gyors sebesség és a hangfelvétel hosszúsága, amely a gyakorlásért van így. Ugyanis a különleges zongoraoktatás nem tanít, lévén az alapító nem tanár, hanem gyakoroltat. A különleges zongoraoktatás alapítója által létrehozott különleges zongoraoktatás néven futó szisztéma olyan zongoraoktatás, amely tanítás helyett csak és kizárólag a gyakorlásra helyezi a hangsúlyt. Ezért ilyen hosszú ez a hangfelvétel.

Alább pár zeneművet talál letöltésként a ritmika értelmezése céljából. Javarészt mulató stílusban, ugyanis a ritmus gyakorlásának egyik legjobb eszköze a mulatós dalokban található esztam kíséret:

Akkordtan: a különleges zongoraoktatás 3. tartópillére

A különleges zongoraoktatás metodológia első tartópillére a Hangtan, amely az Ábratan és Kottatan területeken keresztül viszi el hallgatóit az akkordok megismeréséig, amely olyannyira szerteágazó, hogy az Akkordtan foglalkozik a témával. Még mielőtt rátérnénk az akkordokra, érdemes az alábbi 20 darab zongoraleckét begyakorolnia:

Az akkordok terén a különleges zongoraoktatás az alábbi egységeket biztosítja: Dúr hármashangzatok, Moll hármashangzatok, szűkített hármashangzatok, amelyekre a négyeshangzatok épülnek: Dúr Major szeptim, Moll Major szeptim, Domináns szeptim, Moll szeptim, Szűkített szeptim, Félszűkített szeptim, Dúr hatos, Moll hatos, majd a hiányos akkordok.

A Dúr hármasok letéteményesei a hangközök, amelyeket a Hangköztan elemez. Ezért elengedhetetlenek az alapok, amelyekre mi itt, a különleges zongoraoktatás metodikában egy bevehetetlen várat építünk. A Moll akkordok tanulmányozásához a kitöltést segítő elméleti alapozók a legjobbak, amelyekben a megoldókulcs is beépítésre kerül. Töltse le ezeket, nyomtassa ki és gyakorolja be a Moll hármashangzat elméletét az alábbi 12 darab zongoraleckében:

A hármashangzatok tana minden lecketípust biztosít: scriptum, elméleti munkafüzetek ésgyakorlat. Ez a hármas a maga nemében egyedülálló, hiszen még azelőtt begyakoroltatja az elméletet a kitöltős feladatokkal, még mielőtt a zongora elé ülne. Minden területet lefed a metodika, úgy mint elmélet, lefogás, forgatás, fűzés és alkalmazás. A tanrész komplex, az alapozás masszív, a tudás pediglen megingathatatlan általa. Folytassuk a Dúr hármashangzatokkal letölthető sorozatokkal:

Az akkordok elsajátítása két évig tart, amely idő alatt a zongoraoktató bevezeti önt az akkordépítkezéstől kezdve egészen az akkordok alkalmazásig minden egységbe, melyek egyik megállója az akkordok forgatása. Ugyancsak 12 darab zongoraleckét kínálok fel önnek csomagolt fájlként letöltésre, amivel azonnal gyakorolhat. Ez a 12 lecke tegező hangnemben készült belső felhasználásra a mesterképzés részeként, így kérem, nézze el a tegeződés szülte kellemetlenséget:

Mindhárom hármashangzat típus alapos begyakorlásra kerül a különleges zongoraoktatás metodikában és egyszerre, így véve élét a Dúr akkordok irányába történő egysíkúságnak, amelyet favorizálni meggondolatlan. Amint az akkordok lefogásával elkészülnek a különleges zongoraoktatás hallgatói, akkor következnek az ezeket egységesítő gyakorlatok. Az ehhez kapcsolható témakörben 12 zongoraleckét adok át önnek csomagolt ZIP formátumban, amit kinyomtatva azonnal elkezdheti gyakorolni az elméletet:

Az első lépés az elmélet megismerése és annak begyakorlása papíralapú füzetek és online kitöltős leckék formájában. Mindegyik típust alapozó leckékkel érik el a különleges zongoraoktatás hallgatói, úgy az eltérő sebességű feladatokkal, mint az elméletet más irányból megközelítő sorozatai által. Alább álljon itt egy gyakorlat a Dúr hármasokhoz 9 csomagolt PDF leckében:

Stílustan: a különleges zongoraoktatás 4. tartópillére

A különleges zongoraoktatás stílustana tízféle stílust okít. A ballada, a rock és a barokk ábrákkal indul, majd a kottát folyékonyan olvasni képesek kottákból folytatják a stílustanulmányaikat. Az irányzatok ABC sorrendben:

 1. ballada: kezdő szinten 1-5-10-5, haladóbb szinten forgatott 1-5-10-5 és modifikált 1-5-10-5 jelleggel folyik a bal kézben. A jobb kéz az I - IV - II - V mentén halad. Nézzünk pár példát letölthető, csomagolt videók formájában:
  1. ballada stílustan minta: 1. lecke hangjegynevekkel
  2. ballada stílustan minta: 1. lecke hangjegynevek nélkül
  3. ballada stílustan minta: 2. lecke hangjegynevekkel
  4. ballada stílustan minta: 2. lecke hangjegynevek nélkül
  5. ballada stílustan minta: 3. lecke hangjegynevekkel
  6. ballada stílustan minta: 3. lecke hangjegynevek nélkül
 2. barokk: pragmatikus, többszintű kovetkeztetést igénylő zenei irányzat (a terminológiát nem lehetséges pontosan meghatározni, így csak azt mondhatjuk, hogy egyidőbeni többlépcsős dedukciós képességet követel meg már a kezdetektől). Kizárólag oktatóval lehetséges az elsajátítása, ellenben nézzünk meg pár letölthető csomagolt leckét:
  1. barokk stílustan minta: 1. lecke
  2. barokk stílustan minta: 2. lecke
  3. barokk stílustan minta: 3. lecke
  4. barokk stílustan minta: 4. lecke
  5. barokk stílustan minta: 5. lecke
  6. barokk stílustan minta: 6. lecke
  7. barokk stílustan minta: 7. lecke
  8. barokk stílustan minta: 8. lecke
  9. barokk stílustan minta: 9. lecke
 3. blues: elsajátítása könnyűnek mondható. Dúr- és blues skálák szükségesek sebességnövekedéses rendszerben. A jobb kéz a blues skálák improvizációján halad, bal kézben tíz ütemes blues kör van folytatólagosan.
  1. blues stílustan minta: 1. lecke
  2. blues stílustan minta: 2. lecke
  3. blues stílustan minta: 3. lecke
  4. blues stílustan minta: 4. lecke
  5. blues stílustan minta: 5. lecke
  6. blues stílustan minta: 6. lecke
  7. blues stílustan minta: 7. lecke
  8. blues stílustan minta: 8. lecke
  9. blues stílustan minta: 9. lecke
 4. boogie: a bal kéz masszív technikai jártasságot követel meg, amely a különleges zongoraoktatás metodikában legalább két évig tart skálák és Hanon ujjgyakorlatok formájában. Bal keze egy meghatározott folyamatot követ, a jobb kéz a blues improvizációs részét.
 5. klasszikus: az I – IV – II – V mentén halad. Elsajátítása ábraalapú leckékkel kezdődik, amiket táblázatos leckék követnek, majd a kottavideó sorozatok. Alább húsz leckét tölthet le csomagolt fájlként az irányzat megismerése céljából:
  1. klasszikus stílustan minta: 01. lecke
  2. klasszikus stílustan minta: 02. lecke
  3. klasszikus stílustan minta: 03. lecke
  4. klasszikus stílustan minta: 04. lecke
  5. klasszikus stílustan minta: 05. lecke
  6. klasszikus stílustan minta: 06. lecke
  7. klasszikus stílustan minta: 07. lecke
  8. klasszikus stílustan minta: 08. lecke
  9. klasszikus stílustan minta: 09. lecke
  10. klasszikus stílustan minta: 10. lecke
  11. klasszikus stílustan minta: 11. lecke
  12. klasszikus stílustan minta: 12. lecke
  13. klasszikus stílustan minta: 13. lecke
  14. klasszikus stílustan minta: 14. lecke
  15. klasszikus stílustan minta: 15. lecke
  16. klasszikus stílustan minta: 16. lecke
  17. klasszikus stílustan minta: 17. lecke
  18. klasszikus stílustan minta: 18. lecke
  19. klasszikus stílustan minta: 19. lecke
  20. klasszikus stílustan minta: 20. lecke
 6. mulatós: elsajátítása időigényes és középfokú zenei tanulmányokat igényel. A bal kéz 1-4 lépést követ, a jobb kéz per-esztamot. Ezen szakkifejezéseket a zongoraórákon az oktató megismerteti önnel, így minden tanrész világossá lesz. Alább álljon egy példa: Az a rendes iparos című dal formájában:
  1. Az a rendes iparos partitúra MP3
  2. Az a rendes iparos partitúra PDF
  3. Az a rendes iparos bőgő MP3
  4. Az a rendes iparos bőgő PDF
  5. Az a rendes iparos akkord és bőgő MP3
  6. Az a rendes iparos akkord és bőgő PDF
  7. Az a rendes iparos akkord MP3
  8. Az a rendes iparos akkord PDF
  9. Az a rendes iparos főszólam és bőgő MP3
  10. Az a rendes iparos főszólam és bőgő PDF
  11. Az a rendes iparos főszólam és akkord MP3
  12. Az a rendes iparos főszólam és akkord PDF
  13. Az a rendes iparos főszólam MP3
  14. Az a rendes iparos főszólam PDF
 7. ragtime: kezdők esetében prosperitás nem várható előtanulmányok nélkül. A ragtime a haladók territóriuma. A mulatós begyakorlása drasztikus eszközökkel képtelenség. A bal kézben sok a váltás, a bőgő és az akkordok között. Ehhez vakjáték szükséges, amely terminológia arra mutat, hogy játékosnak a zongorajáték közben figyelmével a kottát kell követnie és mellőznie a klaviatúrát.
 8. rock: egy remek aspektust kínál, mint a ballada irányzat következő lépéseként. Szerkezete egyszerű: csupán transzformálni kell a meglévő tudást. Sok transzhumanista törekvés történt, ellenben hatékonyságukat tekintve alulmaradtak az elvárásoknak. Utólag kiderült, hogy hiábavalóak voltak az elvárások és túlzottan is szentimentálisak: ezért kellett egy másféle metodika, amely bárki számára ígéretek nélkül hozta el a rock alapjait közérthető nyelvezettel.
 9. tangó: elsajátítása magasfokú ritmikai jártasságot igényel, ellenkező esetben prosperativitásról beszélni képtelenség. Az ujjakat terhelő offenzíva, amelyet a tangó jelent korántsem tréfa, amely megfelelő ujjgyakorlatokkal ellensúlyozható. Voltak, akik belefogtak a tangó tanulmányaiba, ellenben ezen igyekezetük devalválódott és morális kérdéseket vetett föl bennük a stílus iránt. Igaz ez az argeintín tangó esetében és bármely ehhez hasonló, a tangó ritmikáját követő irányzatokra.
 10. keringő: bár az angol keringő redukált sebességű és elsajátítása egyszerű, a 3/4-es ritmustartás ugyancsak megfelelő alapokat feltételez. Ab ovo: gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás.

Stilisztika: a különleges zongoraoktatás 5. tartópillére

Mint a kifejezés is mutatja: stilizálni kell az elért tudást, nota benne: a haladók mesterképzése ez. Sok esetben láttam kezdők esetében, hogy stilizálás került terítékre az önálló gyakorlásaik során, mintha csak viktimólógus volnék, ugyanis bűnözés volt ez a javából. Az alapok letételét követően történhet meg a stilizálás. A megfelelő képzési struktúra általi haladás rentábilis tudáshoz vezet. A legkevésbé sem szeretném a tautológia áldozataivá tenni kedves olvasómat, így az ezzel kapcsolatos további definíciók nélküli volna csupán.

Improvizáció: a különleges zongoraoktatás 6. tartópillére

Ambivalens érzések vannak bennem, amint az improvizáció körüli fetisizálást látom a téma iránt érdeklődőkben. Sok esetben mindez manipulatív üzleti kéjelgés csupán. A decens meghatározás az alábbi: minden írott mű tananyag vagy zenemű. A valós iőben való játék pedig imrpovizáció, amely ott és akkor zajlik, amely megismételhetetlen. Bár szerkezetileg akár az előadó habitusára is mutathat felismerhető jegyek formájában. Jó példa erre Peterson játéka. Mintha csak futurológusokat hallottam volna, amikor sokaknál ez a téma került szóba. De azt is mondhatnám, hogy sokak meglátása az improvizáció terén olyan, mintha csak valmelyik Asimov mű főszereplője volnék.

Performance: a különleges zongoraoktatás 7. tartópillére

Az improduktív haladás eredménye az elért tanulmányok bemutatására való képtelenség. Ezt kívánja ellensúlyozni a performance, amely az előadáskészséget fejleszti, már amennyiben a hallgató erre a szintre graduál. Lévén a performance a daljáték térsége haladók számára.

A különleges zongoraoktatás vizsgatana

Az irreguláris megközelítés nem hoz eredményt és ezt semmi sem kompenzálja. A kommersz megközelítés a zongora irányába kevésbé hathatós az eredményeket tekintve és konfliktust eredményez sokakban, melyek szerint a vizsgák iskoláknak való. Kompromisszumot kell hozni, hogy konszenzusra jussunk: a vizsgák arra valók, hogy az átadott tananyagokat górcső alá vegyük és kalibráljuk a tudásszintet. Ez idővel kumulálódik és amennyiben mellőzük a rendre utaló magatartást, káosz lép elő.

A különleges zongoraoktatás tanfolyamai

Prediktív, hogy a letöltések elegendőek az alapokhoz. A legkevésbé sem biztosítanak a naív elvárásoknál többet. Sajnos sok esetben olyan marketingközpontú kijelentésekkel vannak tálalva, amelyek sértőek a tanulókra nézve, ugyanis hazugságra épülőek. Mindig kiderül, hogy az elvárásokat még csak nyomokban sem teljesített oktatói kijelentések egyáltalán nem hozzák meg az eredményeket. A különleges zongoraoktatás tanfolyamai szintekre bontott tanfolyamokat jelentenek.

A különleges zongoraoktatás szintbesorolásai

A hazai különleges zongoraoktatás az évek során átalakult és azóta az IPQ nevet viseli, amely az International Piano Qualifications-ra utal. A névváltoztatás mögöttese egy nyilvánvaló lépés következménye: a szintekre bontott tanfolyamok, a modern és hatékony módon átadott leckesorozatok képesek biztosítani a haladást, amivel a tanulás számszerűsíthető.

A különleges zongoraoktatás metodikája az első szintű zongoratanfolyammal indul és a nulláról építkezik az ábráktól egészen a kottákig. Metodikája minden tekintetben eltérést mutat a hagyományos zongoraoktatás rendszerével szemben.

A sikeres zongoravizsga következő lépése

A különleges zongoraoktatás tanfolyamai havi tananyagokat biztosítanak, amelyhez zongoraoktató is társul és a tananyagok végeztél zongoravizsga történik. Ez kívánja felmérni a tanfolyami anyagok milyenségét és azok függvényében további lépéseket eszközölni. Aemnnyiben a vizsga sikeres, akkor jöhet a következő szint.

A sikertelen zongoravizsga utáni lépések

Egy képzési rendszer akkor hatékony, ha annak vizsgarendszere ugyanolyan hatékony mint tananyagai. A különleges zongoraoktatás vizsgarendszere egyszerű és következetes. Kimenetele kétféle lehet: sikeres vagy sikekertelen. Ezutóbbi eseteben mégegyszer átvételre kerül a tanfolyam teljes tananyaga.

Zongoraoktató, a különleges zongoraoktatás instruktora

A különleges zongoraoktatás a szó ismert értelmében nem alkalmaz tanárokat, a tanárokra jellemző mivolt végett, amely mögött az eltérő mentalitás búvik meg. A zongoratanár a tanárképzőt követően az intézményesített tudás megosztásáért felelős, amely megfelelő tananyagok hiányában hatékonysági rátáját illetően 10% körüli (90%-os veszteséggel). Mindez nem a tanárok hibájából fakad, hanem a hagyományos zongoraoktatás metodikájának felelősége. Ellenben ez nem veszi el élét annak, hogy így a haladás a hagyományos zongoraoktatás eszközeivel a legnagyobb jóindulat mellett sem nevezhető célravezetőnek.

A különleges zongoraoktatás oktatója nem végzett tanárképző főiskolát, hanem ez helyett egy komplex szisztémát alkotott meg. Természetesen ezen lépésével nem több mint egy zongoratanár, ellenben kevesebb sem annál. Önnek hatékony leckesorozatok kellenek, amelyekkel haladni tud és ez sokkal fontosabb annál, mintsem az, hogy miféle képzettséggel bír a képzéséért felelős személy, amennyiben a megfelelő tananyagokat érthetően képes átadni számára.

A különleges zongoraoktatás oktatója Christian Hodek, a sorok írója, a tananyagok kidolgozásáért felelős személy, aki a zongoraoktatás során szerzőként van jelen és képes a tananyagokat közérthetően átadni a zongora iránt érdeklődők számára hatékony zongoraórák formájában instruktorként. Az alábbi videó hűen tükrözi a zongoraoktató szabadságát hangszerén, amely a többféle zenei irányzatok vegyítésében figyelhető meg: a szabad játék pedig azt jelképezi, hogy a téma ott, helyben születődik meg. Sokak számára ez a terület járhatatlan a magas hibafaktor végett, ellenben pont ez benne a kuriózum: