A tehetséges gyermek szülei

    A zenei tehetségek felfedezéséről, gondozásáról és a tehetséges gyermekek szüleinek szerepéről, feladatairól kérdeztük Turmezeyné Heller Erikát. Turmezeyné Heller Erika a Zeneakadémián végzett karvezető és középiskolai énektanár szakon.

   Pszichológiából doktorált a Debreceni Egyetemen, disszertációjának témája a zenei képességek fejlődése volt. Zenei tehetséggondozásról írt könyve „A zenei tehetség felismerése és fejlesztése” címmel a Géniusz Könyvek sorozatban jelent meg. Az első és legfontosabb feladat a tehetség azonosítása.

A zenei tehetség felfedezésének van-e speciális módszertana?

   Más tehetség területekhez képest egyszerű a zenei tehetségek felismerése, mert nagyon korán megmutatkozó tehetségfajta, ezért már kisgyermekkorban nagyon könnyű felfedezni.

Általában azt mondjuk, hogy a tehetség biztos jele, ha a fiatal kortársaihoz képest előrébb jár zenei fejlettségben. Szembetűnő például, ha egy négy éves óvodás zenei képessége egy hat éves gyermekével van egy szinten.

Ezek szerint vannak precíz mérőszámok, melyek alapján eldönthető a gyermek zenei fejlettségének szintje?

  Számos kutatás elég pontosan körül írja, hogy mire képes egy átlagos gyermek az adott életkorban. Véleményem szerint ennél is szembeötlőbb jele a zenei tehetségnek már egészen kicsi korban, ha a gyermek nagyon fogékony a dallamokra, ritmusokra, mondókákra.

Van-e ideális kor a zenei tehetség felfedezésére?

   Az ideális kor a zenei tehetség felfedezésére nehezen meghatározható. Azonban korai életéveiben, a kisgyermekkorban gyakran megjelennek az első jelek. A fogékonyság a zenei ingerekre és a kreatív kifejezőkészség korai megnyilvánulása gyakran utal a zenei tehetségre. Fontos azonban, hogy a tehetség gondozása és fejlesztése folyamatos legyen, és az idő előrehaladtával a tehetséges gyermekeknek megfelelő oktatást és támogatást kell biztosítani a további fejlődéshez.