Miért jó a zenetanulás?

   A korai gyermekkori zenei tanulás jelentősen hozzájárul a gyermek agyának olyan részeinek fejlődéséhez, amelyek a nyelvérzék kialakulásáért és a logikus gondolkodásért felelősek. Legfrissebb kutatások szerint a zenei oktatás elősegíti a bal agyfélteke fejlődését (ez felel a nyelvi készségekért is), és rendszeres zenei tevékenység révén más tantárgyak tanulásának eredményessége is nő.

   A művészeti képzések hallgatói megtanulják a kreatív gondolkodás módját, és problémamegoldás során több alternatív megoldást keresnek, kizárva a fölösleges szabályokat és feltételeket. A művészetek terén gyakran több helyes válasz létezik, így segítenek a gyermeknek saját stílusát megtalálni és kialakítani.

  Kutatások bizonyítják, hogy a zene vagy más művészeti ágakat tanuló gyermekek jobb eredményeket érnek el a vizsgákon. Az ilyen tanulók általában magasabb osztályzatokat kapnak középiskolában is. A zene fejleszti a kreativitást, az önkifejezést és erősíti a közösségi érzést.

   A zenei oktatás révén a gyermek betekintést nyer más kultúrák világába is, megtanulja értékelni az eltérő szokásokat és hagyományokat. Ez segíti az együttérzést és az empátiát, hozzájárulva a gyermek nemzetközi tiszteletének kialakításához.

   Az intenzív zenei képzés lehetővé teszi a részletek összerakásának és az egész kép megértésének készségének kifejlesztését Alapos, lelkiismeretes szakemberekké formálja a tanulókat. Ez a tudás arra ösztönzi őket, hogy új kihívásokkal szemben tökéletességre törekedjenek és a feladatra összpontosítsanak.

Mi mást tanít még meg a zene?

   A zenetanulás megtanítja a kemény munka és a kitartás értékelésére, valamint a kívánt szint elérésére. A zenekari játék csapatmunkára és fegyelemre tanít. A hangzás harmonikus összhangjához minden tagnak összehangoltan kell dolgoznia, közös célra összpontosítva: a tökéletes előadásra.

    A zene kiváló eszköz a gyermek kreatív önkifejezésére. Az alapok elsajátítása után a fejlődés és az önálló alkotás iránti vágy természetessé válik. Az önkifejezés fejleszti az önbizalmat.

 A zenetanulás olyan készségeket alakít ki, amelyek a munkahelyi sikerhez szükségesek felnőttkorban. A zene a cselekvésre összpontosít, és megtanítja a gyermeket az alkalmazkodásra és rugalmasságra. A zenetanulás során a gyerekek kommunikációs készségeket és hatékony csapatmunkát sajátítanak el.

  Az előadások során a gyermek megtanulja kezelni a félelmeit és vállalni a kockázatokat. A kis szorongás és izgalom segíti az életben előforduló kihívásokkal való megküzdést. A kockázatvállalás elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermek teljes mértékben kibontakoztathassa képességeit. A művészeti tanulás és a zenei nevelés fejleszti a gyermek esztétikai érzékét és kreativitását, amelyek egész életen át elkísérik majd.